title Giới thiệu chung

Trường Đào tạo, Trung tâm và Viện Nghiên cứu văn hoá nghệ thuật (24/06/2011)
Với tư cách là một trung tâm kinh tế - văn hoá – khoa học hàng đầu của khu vực và của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã có những hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật khá năng động và được tập trung trên qui mô lớn chỉ đứng sau thủ đô Hà Nội. Thành phố hiện có 7 trường đào tạo, 1 trung tâm và 1 viện nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực văn hoá nghệ thuật (là những đơn vị sẽ được tập trung giới thiệu ở phần sau). Ngoài ra phải kể đến các nhà hát và những cơ quan chuyên nghiên cứu về khoa học xã hội hoặc các trường có nội dung đào tạo liên quan các ngành khoa học xã hội và nhân văn… là những nơi có thể có các hoạt động nghiên cứu và đào tạo về văn hoá nghệ thuật rất đáng lưu ý.
Diện mạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 (23/06/2011)
Các nhà quản lý đô thị thông báo rằng chính quyền và nhân dân thành phố đang nỗ lực xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành một đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc và đủ khả năng đảm đương nhiệm vụ của một trung tâm kinh tế, văn hóa và giao dịch quốc tế của cả nước.
Hoạt động biểu diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (23/06/2011)
17 Ngành kinh tế chủ lực của Thành Phố Hồ Chí Minh (22/06/2011)
Lịch sử hình thành vùng đất hoang sơ (22/06/2011)
Xem theo ngày:
Xem