title Thông báo của ủy ban

title Thông báo của UBND TP

Chủ tịch UBND Phường 8, Quận Tân Bình hủy bỏ văn bản, giấy tờ đã được chứng thực nhưng không có giá trị pháp lý
Thứ tư, 04/05/2022, 14:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 8, quận Tân Bình đã ban hành Quyết định số 99/QĐ/UBND hủy bỏ giá trị pháp lý của 04(bốn) văn bản chứng thực không đúng quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP

 

Ngày 29/4/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 8, quận Tân Bình đã ban hành Quyết định số 99/QĐ/UBND hủy bỏ giá trị pháp lý của 04(bốn) văn bản chứng thực không đúng quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ do Ủy ban nhân dân Phường 8, quận Tân Bình , Thành phố Hồ Chí Minh ký chứng thực vào ngày 23/10/2020 và ngày 28/10/2020.

Xem chi tiết đính kèm

 

 

HCM CITYWEB

Số lượng lượt xem: 51