title Thông báo của ủy ban

title Thông báo của UBND TP

Công khai tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022
Thứ tư, 17/08/2022, 10:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Công khai tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Thành phố 6 tháng đầu năm 2022.

 

Phụ lục 1: Báo cáo thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách Thành phố 6 tháng đầu năm 2022

Phụ lục 2: Cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022

Phụ lục 3: Tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022

Phụ lục 4: Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022

 

 

 

HCM CITYWEB

Số lượng lượt xem: 111