title Thông báo của ủy ban

title Thông báo của UBND TP

Kêu gọi đầu tư 197 dự án với tổng vốn đầu tư trên 943.900 tỷ đồng
Thứ ba, 14/06/2022, 15:30 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã chấp thuận Danh mục Dự án kêu gọi đầu tư của TPHCM năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất, với 197 dự án và tổng vốn đầu tư 943.937 tỷ đồng (tương đương 42,89 tỷ USD).

UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công bố Danh mục Dự án kêu gọi đầu tư của TPHCM năm 2022 và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

UBND TP cũng giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư xây dựng, biên soạn, in ấn Danh mục Dự án để phục vụ công tác xúc tiến đầu tư của TP năm 2022.

Xem chi tiết Danh mục Dự án tại đây.

Minh Thư

Số lượng lượt xem: 292