title Thông báo của ủy ban

title Thông báo của UBND TP

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y
Thứ ba, 24/05/2022, 15:12 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y

(HCM CityWeb)- Ngày 16/5/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1631/QĐ-UBND về việc miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y.

 

Xem chi tiết đính kèm

Số lượng lượt xem: 57