title Thông báo của ủy ban

title Thông báo của UBND TP

Quyết định về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022
Thứ ba, 11/01/2022, 15:22 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Quyết định về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022

 

Chi tiết đính kèm

Số lượng lượt xem: 38