title Thông báo của ủy ban

title Thông báo của UBND TP

Quyết định về phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026
Thứ sáu, 11/11/2022, 11:21 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Quyết định về phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026

Quyết định về phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026

 

Chi tiết đính kèm

 

 

HCM CITYWEB

Số lượng lượt xem: 65