title Thông báo của ủy ban

title Thông báo của UBND TP

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của TP.Hồ Chí Minh năm 2022 (đợt 2)
Thứ sáu, 07/10/2022, 10:11 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (đợt 2)

 

Xem toàn văn Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (đợt 2)

 

Xem toàn văn Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 (đợt 2)

 

 

CTW

Số lượng lượt xem: 56