title Thông báo của ủy ban

title Thông báo của UBND TP

Thông báo về việc công khai kết quả xét tặng của Hội đồng cấp Thành phố xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 14-2023
Thứ ba, 06/09/2022, 16:54 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông báo về việc công khai kết quả xét tặng của Hội đồng cấp Thành phố xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 14-2023

Hội đồng cấp Thành phố xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 14-năm 2023 đã tổ chức họp ngày 24/8/2022 tại trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét các hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" đối với 13 cá nhân, "Thầy thuốc ưu tú"  đối với 156 cá nhân thuộc 39 Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 14-năm 2023, kết quả cụ thể như sau:

 

Xem toàn văn nội dung thông báo của Ủy ban nhân dân Thành phố

 

 

HCM CITYWEB

 

Số lượng lượt xem: 140