title Thông báo của ủy ban

title Thông báo của UBND TP

Xin ý kiến Nhân dân về danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước đợt 15 năm 2022
Thứ hai, 21/11/2022, 15:27 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Để bảo đảm tính pháp lý trình Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị xét khen thưởng cấp nhà nước đối với tập thể và cá nhân, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố tiến hành lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử Thành phố đối với tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 15 - năm 2022.

Danh sách đề nghị khen thưởng:

 

Ý kiến của Nhân dân xin gửi về địa chỉ:

Tổ Biên tập Cổng thông tin điện tử TPHCM

86 Lê Thánh Tôn, quận 1, TPHCM

E-mail: cityweb@tphcm.gov.vn

 

Số lượng lượt xem: 62