title Thông báo của ủy ban

title Thông báo của UBND TP

Xin ý kiến Nhân dân về danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước đợt 18 năm 2022
Thứ ba, 10/01/2023, 13:48 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Để bảo đảm tính pháp lý trình Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị xét khen thưởng cấp nhà nước đối với tập thể và cá nhân, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố tiến hành lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng thông tin điện tử Thành phố đối với tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 18 - năm 2022.

 

Danh sách đề nghị khen thưởng:

 

 

STT

Tên đơn vị và hình thức đề nghị khen thưởng

KHEN THÀNH TÍCH XUẤT SẮC

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

Tập thể

1.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực và giới thiệu việc làm cho Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh liên tục nhiều năm

II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

Tập thể

1.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà Máy Bia HEINEKEN Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển
bền vững và thu nộp ngân sách nhà nước liên tục nhiều năm

 

Ý kiến của Nhân dân xin gửi về địa chỉ:

Tổ Biên tập Cổng thông tin điện tử TPHCM

86 Lê Thánh Tôn, quận 1, TPHCM

E-mail: cityweb@tphcm.gov.vn

 

 

Số lượng lượt xem: 52