title Thông báo của ủy ban

Quyết định về việc miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (29/11/2021)
Miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với ông Dư Huy Quang- Nguyên trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên môi trường
Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 07 năm 2021 (29/10/2021)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 06 năm 2021 (19/10/2021)
Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 06 năm 2021
DỰ THẢO Quyết định điều chỉnh Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 của UBND Thành phố (08/10/2021)
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố với các sở, ban, ngành trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc có ý kiến của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dânThành phố Hồ Chí Minh
Miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y (17/08/2021)
Miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y
Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định và Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (13/08/2021)
Dự thảo Quyết định và Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” lần thứ 10 cấp Thành phố (11/08/2021)
Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân về các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 5 năm 2021 (30/07/2021)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
HĐND Thành phố tiếp nhận ý kiến, kiến nghị và phản ánh của cử tri qua tổng đài 1022 (16/07/2021)
(HCM CityWeb)- Nhằm thực hiện trách nhiệm gắn bó với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, góp ý, hiến kế của cử tri; đồng thời để tăng cường các giải pháp tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, kịp thời xử lý những vấn đề khó khăn, bức xúc của cử tri và Nhân dân trên địa bàn thành phố, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố ngày một tốt hơn; Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố khóa X triển khai kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của cử tri qua tổng đài 1022 kể từ 0 giờ ngày 16/7/2021.
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TPHCM quy định mức chi khuyến khích đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trên địa bàn TPHCM (12/07/2021)
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân TPHCM quy định mức chi khuyến khích đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trên địa bàn TPHCM
Xem theo ngày:
Xem