title Thông báo của ủy ban

Dự thảo Tờ trình, Quyết định và Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh (03/06/2021)
Dự thảo Tờ trình, Quyết định và Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh
Dự thảo Tờ trình, Quyết định và Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân phường (02/06/2021)
Dự thảo Tờ trình, Quyết định và Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân phường
Góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định và Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân quận (02/06/2021)
Góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định và Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân quận
Đề nghị góp ý Dự thảo Tờ trình và Quyết định của UBND TP ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức (17/05/2021)
Nhằm kịp thời xây dựng cơ sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; đồng thời thực hiện tăng cường phân cấp, ủy quyền theo chủ trương của Trung ương và Thành phố. Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Quyết định của UBND thành phố ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.
Hủy bỏ giá trị pháp lý văn bản chứng thực (10/05/2021)
(HCM CityWeb) - Ngày 29/4/2021, UBND Quận 4 ban hành Quyết định số 665/QĐ-UBND hủy bỏ giá trị pháp lý văn bản chứng thực
Lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cần Giờ (10/05/2021)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Thông báo Quyết định của UBND phường 10, quận Tân Bình (30/03/2021)
Quyết định của UBND phường 10, quận Tân Bình về việc thu hồi, hủy bỏ văn bản chứng thực chữ ký
Xin ý kiến Nhân dân về danh sách các tập thể và các cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 1 năm 2021 (26/02/2021)
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020 (01/02/2021)
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ một phần năm 2020
Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật thành phố (27/01/2021)
Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật thành phố
Xem theo ngày:
Xem