title Thông báo của ủy ban

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh Thành phố tháng 4 và công tác trọng tâm tháng 5 năm 2016 (10/05/2016)
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh Thành phố quý 1 năm 2016 (05/04/2016)
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh Thành phố quý 1 năm 2016.
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác trọng tâm tháng 3/2016 (11/03/2016)
(HCM CityWeb)- Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp Thường trực UBND TP về tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, anh ninh, thu chi ngân sách Thành phố tháng 2 và công tác trọng tâm tháng 3 năm 2016.
Xem theo ngày:
Xem