title Thông tin chỉ đạo điều hành

Triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của TPHCM năm 2022 (03/12/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã xây dựng Kế hoạch triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của TPHCM năm 2022.
Thành lập Hội đồng đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành và địa phương (DDCI) của TPHCM và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá (02/12/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành và địa phương (DDCI) của TPHCM và Tổ Thư ký Hội đồng đánh giá.
Đổi tên và bổ sung nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP (02/12/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định đổi tên Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP thành Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.
Phê duyệt Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và giải quyết trong một ngày làm việc trên địa bàn TPHCM (01/12/2022)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết trong một ngày làm việc trên địa bàn TPHCM.
Thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022-2030” (30/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2030”.
Thực hiện Chiến lược Phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại TP (30/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại TP.
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm (29/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành TP, UBND các quận – huyện và TP Thủ Đức tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm.
Tổ chức Hội nghị công bố triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở - ban, ngành và địa phương – DDCI TPHCM năm 2022 (29/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội nghị công bố triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở - ban, ngành và địa phương – DDCI Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp (28/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp TPHCM.
Kế hoạch phát triển hệ thống hạ tầng cảng biển TPHCM (28/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phát triển hệ thống hạ tầng cảng biển TPHCM của Tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 2/3/2022.
Xem theo ngày:
Xem