title Thông tin khen thưởng

Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc đối với 34 tập thể thuộc Sở Văn hóa - Thể thao (08/03/2023)
Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc đối với 34 tập thể thuộc Sở Văn hóa - Thể thao
Tặng bằng khen tập thể, cá nhân thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên (08/03/2023)
Tặng bằng khen tập thể, cá nhân thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên
Công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể huyện Bình Chánh (08/03/2023)
Công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể huyện Bình Chánh
Khen tập thể, cá nhân ngành Văn hóa Thành phố (08/03/2023)
Khen tập thể, cá nhân ngành Văn hóa Thành phố
Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc đối với 22 tập thể thuộc Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn (21/02/2023)
Tặng bằng khen tập thể, cá nhân thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên (21/02/2023)
Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc đối với 35 tập thể lao động Quận 8 (21/02/2023)
Khen 5 tập thể đóng góp vào thành tích thể thao Thành phố (21/02/2023)
Xin ý kiến Nhân dân về danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước đợt 17 năm 2022 (22/12/2022)
(HCM CityWeb) - Căn cứ Khoản 10, Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
UBND Thành phố tặng bằng khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập bắn đạn thật cấp Tiểu đoàn bộ binh năm 2022 (11/11/2022)
tặng bằng khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập bắn đạn thật cấp Tiểu đoàn bộ binh năm 2022
UBND Thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân ngành giáo dục huyện Bình Chánh năm học 2021-2022 (25/10/2022)
UBND Thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân ngành giáo dục huyện Bình Chánh năm học 2021-2022
Tặng cờ truyền thống cho các đơn vị thuộc Saigon Co-op (19/10/2022)
Tặng cờ truyền thống cho các đơn vị thuộc Saigon Co-op
Ủy ban nhân dân Thành phố tặng bằng khen đối với các cá nhân thuộc huyện Nhà Bè (19/08/2022)
Ủy ban nhân dân Thành phố tặng bằng khen đối với các cá nhân thuộc huyện Nhà Bè
Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân TP.Thủ Đức (18/08/2022)
Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân TP.Thủ Đức
Khen tập thể khối thi đua 2 (18/08/2022)
Khen tập thể khối thi đua 2
Tặng bằng khen 3 cá nhân thuộc công an Thành phố (18/08/2022)
Tặng bằng khen 3 cá nhân thuộc công an Thành phố
UBND Thành phố tặng bằng khen cho 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 (05/08/2022)
UBND Thành phố tặng bằng khen cho 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng cầu Thủ Thiêm 2
UBND Thành phố tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc công an Thành phố (05/08/2022)
UBND Thành phố tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc công an Thành phố
Quyết định về tặng bằng khen đối với cá nhân thuộc Công an Thành phố có thành tích xuất sắc đột xuất (31/05/2022)
Quyết định về tặng bằng khen đối với cá nhân thuộc Công an Thành phố có thành tích xuất sắc đột xuất
Quyết định về tặng bằng khen với tập thể, cá nhân thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn- Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (31/05/2022)
Quyết định về tặng bằng khen với tập thể, cá nhân thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn- Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Xem theo ngày:
Xem