title Thông tin khen thưởng

UBND Thành phố tặng bằng khen cho 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 (05/08/2022)
UBND Thành phố tặng bằng khen cho 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng cầu Thủ Thiêm 2
UBND Thành phố tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc công an Thành phố (05/08/2022)
UBND Thành phố tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc công an Thành phố
Quyết định về tặng bằng khen đối với cá nhân thuộc Công an Thành phố có thành tích xuất sắc đột xuất (31/05/2022)
Quyết định về tặng bằng khen đối với cá nhân thuộc Công an Thành phố có thành tích xuất sắc đột xuất
Quyết định về tặng bằng khen với tập thể, cá nhân thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn- Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (31/05/2022)
Quyết định về tặng bằng khen với tập thể, cá nhân thuộc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn- Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2021 đối với các tập thể thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (19/05/2022)
Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2021 đối với các tập thể thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định về tặng bằng khen với tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng UBND Thành phố (19/05/2022)
Quyết định về tặng bằng khen với tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng UBND Thành phố
Khen thưởng tập thể, cá nhân ngân hàng Nam Á (19/05/2022)
UBND Thành phố khen thưởng tập thể, cá nhân ngân hàng Nam Á
Quyết định tặng bằng khen cho 03 tập thể, 10 cá nhân thuộc Ủy ban MTTQVN Thành phố (06/05/2022)
Quyết định tặng bằng khen cho 03 tập thể, 10 cá nhân thuộc Ủy ban MTTQVN Thành phố
Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2021 đối với 49 tập thể thuộc Sở Y tế Thành phố (06/05/2022)
Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2021 đối với 49 tập thể thuộc Sở Y tế Thành phố
Quyết định tặng bầng khen tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện công trình xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 (06/05/2022)
Quyết định tặng bầng khen tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện công trình xây dựng cầu Thủ Thiêm 2
Khen thưởng tập thể, cá nhân UBND Quận 10 (21/04/2022)
Khen thưởng tập thể, cá nhân UBND Quận 10
Tặng bằng khen đối với các cá nhân thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (25/03/2022)
Tặng bằng khen đối với các cá nhân thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định công nhận Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư (25/03/2022)
Quyết định công nhận Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2021 đối với 02 tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định công nhận tập thể lao động xuất sắc Phường 2, Quận 8 (25/03/2022)
Quyết định công nhận tập thể lao động xuất sắc Phường 2, Quận 8
Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc thuộc Tổng Công ty xây dựng Sài Gòn TNHH một thành viên (11/03/2022)
Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc thuộc Tổng Công ty xây dựng Sài Gòn TNHH một thành viên
Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Ban Quản lý khu Nam Thành phố (11/03/2022)
Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Ban Quản lý khu Nam Thành phố
Về công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2021 đối với các tập thể thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc (11/03/2022)
Về công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2021 đối với các tập thể thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc
Quyết định tặng bằng khen đối với các tập thể thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị (23/02/2022)
Quyết định tặng bằng khen đối với các tập thể thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị
Tặng huy hiệu TPHCM cho các cá nhân Sở Giao thông vận tải (23/02/2022)
Tặng huy hiệu TPHCM cho các cá nhân Sở Giao thông vận tải vì thành tích xuất sắc trong công tác
Quyết định tặng bằng khen đối với tập thể, cá nhân thuộc UBND Quận 12 (23/02/2022)
Quyết định tặng bằng khen đối với tập thể, cá nhân thuộc UBND Quận 12 vì đạt thành tích xuất sắc 2 năm liên tục
Xem theo ngày:
Xem