title Thông tin, tuyên tuyền cải cách hành chính

Phê duyệt 8 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư (02/06/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 8 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (6 sửa đổi, 2 mới) đã được tái cấu trúc theo các tiêu chí, phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Phê duyệt 2 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý An toàn thực phẩm (02/06/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 2 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp đã được tái cấu trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm.
Công bố 16 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (02/06/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố danh mục 13 thủ tục hành chính lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh (02/06/2023)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản 493/TTg-KSTT ngày 1/6/2023 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh thực chất, hiệu quả.
Kiện toàn Tổ Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư (01/06/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Quyết định kiện toàn Tổ Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn TPHCM (Tổ Công tác).
Phê duyệt 4 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (01/06/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 4 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thú y đã được tái cấu trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tập trung lãnh đạo thực hiện Kế hoạch cải thiện các chỉ số PAR Index, PAPI, PCI (31/05/2023)
(HCM CityWeb) – Văn phòng UBND TPHCM đã có Thông báo kết luận của Ban cán sự đảng UBND Thành phố về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6 năm 2023.
Công bố 10 TTHC nội bộ giữa các cơ quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ (31/05/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố 10 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan lĩnh vực tổ chức, biên chế; quản lý và xét duyệt đi nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ.
Phê duyệt 14 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế (31/05/2023)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố 14 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được tái cấu trúc theo các tiêu chí, phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố, thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.
Văn phòng UBND TP triển khai công tác rà soát thủ tục hành chính năm 2023 (31/05/2023)
(HCM CityWeb) – Thực hiện Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn Thành phố năm 2023,
Xem theo ngày:
Xem