title THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Phê duyệt 13 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp
Thứ hai, 07/11/2022, 16:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã phê duyệt 12 quy trình nội bộ mới lĩnh vực Thừa phát lại và 1 quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung về giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp.

Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND TP tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-bo-TTHC.aspx

Minh Thư

Số lượng lượt xem: 29