title THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Ủy quyền cho UBND TP Thủ Đức thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP
Thứ ba, 27/09/2022, 11:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định ủy quyền cho UBND TP Thủ Đức một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TPHCM trên các lĩnh vực xây dựng - môi trường - đô thị; kinh tế - ngân sách - dự án; tư pháp; văn hóa – giáo dục – thông tin – xã hội – khoa học.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/12/2022.

Việc thực hiện ủy quyền được thực hiện kể từ khi quyết định này có hiệu lực cho đến hết ngày 31/12/2024.

Minh Thư

Số lượng lượt xem: 50