title 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025 trên địa bàn TP (26/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025 trên địa bàn TPHCM.
Khai mạc Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế lần 6 chủ đề “Kinh tế số - Xã hội số” (25/11/2022)
(HCM CityWeb) – Sáng 25/11, Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế lần 6 - năm 2022 Chủ đề “Kinh tế số - Xã hội số”, do Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ Trẻ cùng sự đồng hành của Quỹ Đổi mới Sáng tạo VinIF tổ chức, đã khai mạc tại TPHCM.
Phê duyệt 5 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo (25/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã phê duyệt 2 quy trình nội bộ mới, 3 quy trình nội bộ thay thế về giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Công bố 5 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải (25/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã công bố 5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải.
Công bố tích hợp giải pháp ký số từ xa vào cổng dịch vụ công TPHCM (25/11/2022)
(HCM CityWeb) – Sáng 25/11, tại TPHCM, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền về chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số năm 2022”.
Ủy quyền cho Chủ tịch UBND quận điều chỉnh quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm C trước đây sử dụng nguồn vốn ngân sách (24/11/2022)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận điều chỉnh quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm C trước đây sử dụng nguồn vốn ngân sách quận hoặc vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TPHCM cho ngân sách quận.
Công bố 2 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (24/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã công bố danh mục 2 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Phê duyệt 2 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường (24/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã phê duyệt 2 quy trình nội bộ về giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Phê duyệt 3 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (21/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã phê duyệt 3 quy trình nội bộ về giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Phê duyệt 3 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng của Sở Công Thương (19/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã phê duyệt 3 quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung về giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương.
Xem theo ngày:
Xem