title 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 (16/07/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC của các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện, UBND phường, xã, thị trấn.
Triển khai Đề án Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế và Đại học chia sẻ năm 2021-2022 (07/07/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế và Đại học chia sẻ năm 2021-2022 nhằm góp phần phát triển lực lượng lao động có chất lượng cao từ đó giúp tạo ra lợi thế cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế cho TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung trong quá trình hội nhập trong chuỗi giá trị toàn cầu; đổi mới toàn diện giáo dục, đáp ứng xu thế toàn cầu hóa lực lượng lao động.
Đề nghị phối hợp giải quyết thủ tục hành chính liên thông theo cơ chế “1 cửa” (02/07/2021)
(HCM CityWeb) - Văn phòng UBND TPHCM vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính liên thông theo cơ chế “1 cửa”.
Văn phòng UBND TP ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình CCHC và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC giai đoạn 2020 - 2025 (01/07/2021)
(HCM CityWeb) - Văn phòng UBND TP đã ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC) và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC của Văn phòng UBND TP giai đoạn 2020 - 2025.
Thực hiện quy trình thủ tục hành chính liên thông tại Văn phòng UBND TP (01/07/2021)
(HCM CityWeb) - Thực hiện Kế hoạch xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) liên thông theo cơ chế “một cửa”, Văn phòng UBND TP đã phối hợp cùng các sở, ngành liên quan, xây dựng, trình UBND TP 79 quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết, cho ý kiến của UBND TP và Chủ tịch UBND TP.
Công bố hai Chỉ số PAR INDEX và SIPAS 2020 (25/06/2021)
(HCM CityWeb) – Chiều 24/6, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2020) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 (SIPAS 2020).
Công an TPHCM thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong ngày đối với 9 thủ tục hành chính (18/06/2021)
(HCM CityWeb) - Thực hiện Kế hoạch của UBND TPHCM về tổ chức Tháng cao điểm thực hiện Chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, từ ngày 21/6 đến 27/6/2021, Công an TPHCM sẽ tổ chức thực hiện Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 9 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết của Công an Thành phố.
Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 – 2030 (17/06/2021)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quyết định phê duyệt “Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 - 2030”.
Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn TPHCM năm 2021 (08/06/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TP đã ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn TPHCM năm 2021.
Văn phòng UBND TPHCM tổ chức Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 (03/06/2021)
(HCM CityWeb) - Văn phòng UBND TP vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” nhằm tập trung triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kép của Chính phủ và UBND TP đề ra.
Xem theo ngày:
Xem