title THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết nhóm thủ tục hành chính theo Quyết định 44 của UBND TP (13/05/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 7 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của UBND TP, Chủ tịch UBND TP.
Thực hiện tốt Đề án 06 góp phần hoàn thành chuyển đổi số và xây dựng TP thông minh (13/05/2022)
(HCM CityWeb) - Chiều 12/5, UBND TPHCM tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 và ra mắt Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án 06 TPHCM.
Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản gắn với phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại và chương trình xây dựng nông thôn mới (12/05/2022)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 9/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn TPHCM.
Phát động chương trình đồng hành chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo với các doanh nghiệp KCX - KCN - KCNC TP 2022 (12/05/2022)
(HCM CityWeb) – Sáng 12/5, Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp TPHCM (HBA) và Liên minh Chuyển đổi số (DTS) đã tổ chức Lễ Phát động “Chương trình đồng hành chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo với các doanh nghiệp các khu chế xuất - khu công nghiệp - khu công nghệ cao TPHCM năm 2022” với tên gọi “Chương trình Phát triển Doanh nghiệp số - Go Digital”.
Đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp giai đoạn 2022-2025 (11/05/2022)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022-2025.
Công bố danh mục TTHC lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư (09/05/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm 2 thủ tục hành chính được ban hành mới, 2 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 6 thủ tục hành chính bị bãi bỏ.
Công bố danh mục TTHC lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (09/05/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố danh mục 7 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Vận động, khuyến khích người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (09/05/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có văn bản về vận động, khuyến khích người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt năm 2022.
Thực hiện giải pháp khắc phục các chỉ số thành phần còn thấp điểm (06/05/2022)
(HCM CityWeb) – Văn phòng UBND TPHCM đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố Phan Văn Mãi tại buổi họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) TP quý I năm 2022.
Tăng cường liên kết nội bộ, liên kết vùng để hình thành, phát triển chuỗi cung ứng (06/05/2022)
(HCM CityWeb) – Sáng 6/5, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TPHCM đã tổ chức hội nghị tổng kết Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2021.
Xem theo ngày:
Xem