title THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày (17/08/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức về tiếp tục thực hiện tiếp và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong ngày.
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trên tuyến quốc lộ 1 (17/08/2022)
(HCM CityWeb) - Trong thời gian gần đây, tình hình tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn Thành phố nói chung và trên địa bàn Quận Bình Tân nói riêng có những diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản và sức khỏe của nhân dân.
Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, trễ hẹn (16/08/2022)
(HCM CityWeb) – Văn phòng UBND TPHCM đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiếp tục phát huy và duy trì việc giải quyết hồ sơ trong ngày (16/08/2022)
(HCM CityWeb) – Văn phòng UBND TPHCM đã có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan về kiểm tra công tác công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc (QH-KT).
Sở Xây dựng phải quan tâm xử lý khó khăn, vướng mắc, phản ánh của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính (15/08/2022)
(HCM CityWeb) – Văn phòng UBND TPHCM đã có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Sở Xây dựng.
Tập trung khắc phục, cải thiện những hạn chế trong công tác cải cách hành chính (13/08/2022)
(HCM CityWeb) – Sáng 12/8, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và phân tích, đánh giá các Chỉ số liên quan công tác CCHC của TP.
Ban Tổ chức Thành ủy và UEH ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2023 (13/08/2022)
(HCM CityWeb) – Sáng 12/8, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM và Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2023. Mục tiêu của chương trình nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị TP.
TPHCM hoàn thành 55/89 nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 (12/08/2022)
(HCM CityWeb) – Sáng 12/8, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và phân tích, đánh giá các Chỉ số liên quan công tác CCHC của TP.
Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chinh ở các Sở - ngành, UBND các cấp (12/08/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính ở các Sở - ngành, UBND các cấp trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022-2025.
Ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức TP giai đoạn 2022-2027 (11/08/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của TPHCM giai đoạn 2022-2027.
Xem theo ngày:
Xem