title THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách xây dựng nông thôn mới (18/12/2018)
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2015.
Sơ kết Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (18/12/2018)
(HCM CityWeb) – Chiều ngày 30-10, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TPHCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (giai đoạn 2016 – 2020).
Sử dụng điện thoại thông minh để biết thông tin quy hoạch (18/12/2018)
Sáng 9-12, quận Bình Thạnh tổ chức công bố ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lĩnh vực đô thị, dịch vụ công mức độ 3.
Thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án BT (18/12/2018)
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng - Chuyển giao (Dự án BT) quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Thành lập hai Tổ công tác thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (18/12/2018)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định thành lập hai Tổ công tác thực hiện Kế hoạch số 8127/KH-UBND ngày 29/12/2017 triển khai các nội dung, đề án thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.
Thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục đầu tư trên địa bàn TP (18/12/2018)
(HCM CityWeb) - Để giải quyết dự án đầu tư trên địa bàn TP, UBND TP sẽ thành lập Tổ Công tác liên ngành do Chủ tịch UBND TP làm Tổ trưởng, các Phó Chủ tịch UBND TP làm Tổ phó.
Thành lập đoàn kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng nguồn vốn nông thôn mới (18/12/2018)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP xây dựng kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng nguồn vốn nông thôn mới trong năm 2016, 2017 tại các xã xây dựng nông thôn mới; báo cáo UBND TP trước ngày 30/1/2018; trình UBND TP phê duyệt danh mục các công trình đầu tư, xây dựng nông thôn mới trong Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã để có cơ sở triển khai thực hiện trong năm 2018; tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân về việc đầu tư dự án, công trình xây dựng nông thôn mới và Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2015 cũng như việc triển khai thực hiện 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn TPHCM giai đoạn 2016 - 2020.
Thẩm định an toàn sinh học biến đổi gen mức phí 120 triệu đồng/lần (18/12/2018)
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 225/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.
Thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra (18/12/2018)
Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK qua chuyển phát nhanh (18/12/2018)
Đây là quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 191/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.
Xem theo ngày:
Xem