title THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục đầu tư trên địa bàn TP (18/12/2018)
(HCM CityWeb) - Để giải quyết dự án đầu tư trên địa bàn TP, UBND TP sẽ thành lập Tổ Công tác liên ngành do Chủ tịch UBND TP làm Tổ trưởng, các Phó Chủ tịch UBND TP làm Tổ phó.
Thành lập đoàn kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng nguồn vốn nông thôn mới (18/12/2018)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP xây dựng kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng nguồn vốn nông thôn mới trong năm 2016, 2017 tại các xã xây dựng nông thôn mới; báo cáo UBND TP trước ngày 30/1/2018; trình UBND TP phê duyệt danh mục các công trình đầu tư, xây dựng nông thôn mới trong Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã để có cơ sở triển khai thực hiện trong năm 2018; tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân về việc đầu tư dự án, công trình xây dựng nông thôn mới và Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2015 cũng như việc triển khai thực hiện 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí đặc thù vùng nông thôn TPHCM giai đoạn 2016 - 2020.
Thẩm định an toàn sinh học biến đổi gen mức phí 120 triệu đồng/lần (18/12/2018)
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 225/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.
Thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra (18/12/2018)
Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK qua chuyển phát nhanh (18/12/2018)
Đây là quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 191/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.
Thực hiện 4 chương trình bảo vệ môi trường năm 2016 (18/12/2018)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM vừa chấp thuận giao Quỹ Bảo vệ môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) thực hiện 4 chương trình bảo vệ môi trường năm 2016 gồm: Chương trình Ngày hội Tái chế chất thải, Chương trình Giảm sử dụng túi ni long, Chương trình “3T trong trường học” (3T: Tiết giảm-Tái sử dụng-Tái chế) và Chương trình Phổ biến chính sách hỗ trợ tài chính đầu tư bảo vệ môi trường trên địa bàn TP.
Thực hiện BHYT đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND (18/12/2018)
Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 43/2016/TT-BCA quy định về biện pháp thực hiện bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân.
Thực hiện thí điểm mô hình chính quyền điện tử tại UBND quận 1 (18/12/2018)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã yêu cầu lãnh đạo quận 1 huy động tối đa các nguồn lực xã hội để tham gia công tác chỉnh trang đô thị, bảo tồn các công trình di tích, kiến trúc; tăng cường vệ sinh công cộng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện chương trình giảm hộ nghèo tăng hộ khá theo tiêu chuẩn mới của TP; thực hiện các chương trình đột phá, đảm bảo nguồn nước sạch, phát triển các lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao…
Thực hiện thí điểm một số chính sách thu hút chuyên gia khoa học và công nghệ (18/12/2018)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM vừa ban hành Quy chế thực hiện thí điểm một số chính sách thu hút chuyên gia khoa học và công nghệ vào làm việc tại Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Viện Khoa học - Công nghệ Tính toán và Trung tâm Công nghệ Sinh học.
Thực phẩm biến đổi gen phải ghi nhãn “biến đổi gen” (18/12/2018)
Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn.
Xem theo ngày:
Xem