title THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Xã nông thôn mới kiểu mẫu có ít nhất 1 mô hình thôn thông minh (11/03/2022)
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025.
Huyện nông thôn mới phải có tỉ lệ hài lòng của người dân đạt từ 90% trở lên (11/03/2022)
Một trong các tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là tỉ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt từ 90% trở lên.
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ (10/03/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 6 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ.
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND TP Thủ Đức và quận, huyện (10/03/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 6 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND thành phố Thủ Đức và quận, huyện.
Đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch (10/03/2022)
(HCM CityWeb) – Sáng 9/3, đoàn công tác của UBND TPHCM do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Công thương, Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) và Liên hiệp các tổ chức thương mại (Saigon Coop) về kế hoạch thực hiện và giao nhiệm vụ năm 2022.
Công bố danh mục TTHC lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (08/03/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố danh mục 2 thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm 1 thủ tục hành chính thay thế và 1 thủ tục hành chính bãi bỏ do được thay thế.
Công bố danh mục TTHC lĩnh vực giáo dục thường xuyên, giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác (08/03/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố danh mục 7 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực giáo dục thường xuyên, giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác.
Bãi bỏ 15 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ (08/03/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định về việc công bố bãi bỏ danh muc 15 thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.
Tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm cải cách hành chính năm 2022 (07/03/2022)
(HCM CityWeb) – Văn phòng UBND TP đã ban hành Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính TP Phan Văn Mãi tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và triển khai công tác CCHC năm 2022.
Kết quả khảo sát thực trạng thực hiện TTHC trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 (07/03/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành văn bản về kết quả khảo sát thực trạng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.
Xem theo ngày:
Xem