title THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

MTTQ TPHCM tiếp tục giám sát kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (23/02/2022)
(HCM CityWeb) – Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và triển khai công tác CCHC năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Ngô Thanh Sơn đã có báo cáo tham luận về vai trò của Mặt trận Tổ quốc TP trong công tác giám sát kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn TP.
Liên thông điện tử trong giải quyết hồ sơ nhà đất giúp tiết kiệm thời gian, kinh phí, giảm bớt tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực (23/02/2022)
(HCM CityWeb) – Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và triển khai công tác CCHC năm 2022, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng đã có báo cáo tham luận về thực trạng và giải pháp công tác liên thông điện tử giữa Văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan Thuế.
Các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM (22/02/2022)
(HCM CityWeb) – Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và triển khai công tác CCHC năm 2022, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM Đào Minh Chánh đã có báo cáo tham luận về các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM.
Chuyển đổi số thúc đẩy cải cách hành chính trong cơ quan nhà nước trên địa bàn TPHCM (21/02/2022)
(HCM CityWeb) – Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và triển khai công tác CCHC năm 2022, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM Võ Thị Trung Trinh đã báo cáo tham luận về các giải pháp chuyển đổi số thúc đẩy cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP.
Các giải pháp đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn TPHCM (21/02/2022)
(HCM CityWeb) – Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và triển khai công tác CCHC năm 2022, Chánh Văn phòng UBND TPHCM Đặng Quốc Toàn đã có báo cáo tham luận về các giải pháp đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên địa bàn TP trong thời gian tới.
Quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác cải cách hành chính (19/02/2022)
(HCM CityWeb) – Để nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính (CCHC), khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian tới, Giám đốc các Sở - ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, quận, huyện phải đánh giá, nhìn nhận những hạn chế, khuyến điểm để quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác CCHC.
Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021 (18/02/2022)
(HCM CityWeb) – Sáng 18/2, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và triển khai công tác CCHC năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp.”
Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại Văn phòng UBND TP năm 2022 (18/02/2022)
(HCM CityWeb) - Văn phòng UBND TP đã ban hành Kế hoạch duy trì, cải tiến và công bố lại hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng năm 2022 nhằm thực hiện việc duy trì, cải tiến và áp dụng hiệu quả Hệ thống này theo yêu cầu của UBND TP.
TPHCM triển khai tiếp nhận hồ sơ ngành dọc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện (17/02/2022)
(HCM CityWeb) - UBND TPHCM vừa chấp thuận đề xuất của Công an TP, Bảo hiểm xã hội TP về việc triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ ngành dọc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.
Chủ tịch UBND TPHCM: Phải làm sao cải thiện cho được chỉ số CCHC (16/02/2022)
(HCM CityWeb) – Chiều 15/2, đoàn công tác do Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Nội vụ về duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác năm 2022 của Sở Nội vụ.
Xem theo ngày:
Xem