title THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Ủy quyền một số thủ tục cho Sở Khoa học và Công nghệ (30/11/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế), cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế và cấp Giấy xác nhận khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế hoạt động trên địa bàn TPHCM.
Kế hoạch triển khai chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2021-2025 (26/11/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021-2025.
Công bố danh mục TTHC các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương (26/11/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố danh mục 43 thủ tục hành chính các lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, điện, hóa chất, lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương gồm 39 thủ tục hành chính sửa đổi và 4 thủ tục hành chính bãi bỏ.
Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số CCHC của sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện (26/11/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số CCHC, tên tiếng anh là PAR Index) của sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện trên địa bàn TPHCM.
Kế hoạch triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện năm 2021 (25/11/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện năm 2021.
Công bố danh mục TTHC lĩnh vực việc làm và an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (25/11/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố danh mục 6 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm và an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, gồm 2 thủ tục hành chính mới, 3 thủ tục hành chính sửa đổi và 1 thủ tục hành chính bãi bỏ.
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Quy hoạch – Kiến trúc (25/11/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 6 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Quy hoạch – Kiến trúc.
Từ 22 đến 28/11: CATP tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong ngày đối với 9 thủ tục hành chính (22/11/2021)
(HCM CityWeb) – Thực hiện Chỉ thị số 18 của UBND TPHCM và Công văn số 4535 của Sở Nội vụ TPHCM về việc tiếp tục thực hiện Tháng cao điểm theo Chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tuần lễ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) ngay trong ngày.
Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng chính sách xã hội (17/11/2021)
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định 1990/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Theo đó, giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất.
Công bố danh mục TTHC lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường (11/11/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính (TTHC) gồm 6 TTHC mới, 4 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Xem theo ngày:
Xem