title THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Hội thi “Tìm hiểu, tuyên truyền và hiến kế cải cách hành chính” lần 3 (30/10/2021)
(HCM CityWeb) – Ngày 30/10, Hội thi “Tìm hiểu, tuyên truyền và hiến kế cải cách hành chính” lần 3 năm 2021 với chủ đề “Thanh niên Thành phố vững kiến thức, giỏi chuyên môn, sáng tạo giải pháp góp phần xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM” đã khai mạc.
Cập nhật, điều chỉnh Danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp (27/10/2021)
(HCM CityWeb) – Trên cơ sở đề nghị của sở, ngành phụ trách lĩnh vực, Văn phòng UBND TPHCM đã tiếp tục cập nhật, điều chỉnh Danh mục thủ tục hành chính đặc biệt, cấp bách được tiếp nhận, trả kết quả trực tiếp như sau:
Chương trình tổng thể CCHC nhà nước trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 - 2030 (27/10/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 - 2030.
Tăng cường vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' trong tình hình mới (27/10/2021)
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành Chỉ thị 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.
Công bố danh mục TTHC về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ (25/10/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố Danh mục 8 thủ tục hành chính (TTHC) về thẩm định, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng của Sở Nội vụ gồm 6 TTHC thay thế và 2 TTHC bãi bỏ do được thay thế.
Công bố danh mục TTHC về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ (25/10/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố Danh mục 8 thủ tục hành chính (TTHC) về thẩm định, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ gồm 6 thủ tục thay thế và 2 thủ tục bãi bỏ do được thay thế.
Công bố danh mục TTHC về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ (25/10/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố Danh mục 25 thủ tục hành chính (TTHC) về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ gồm 9 TTHC thay thế và 16 TTHC bãi bỏ do được thay thế.
TP Thủ Đức ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh (23/10/2021)
(HCM CityWeb) - Ngày 23/10, TP.Thủ Đức tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời ra mắt Trung tâm Điều hành thông minh.
Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng (11/10/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 2 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.
Công bố danh mục TTHC lĩnh vực lữ hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch (11/10/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố Danh mục 8 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lữ hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch.
Xem theo ngày:
Xem