title THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải (08/10/2021)
(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 10 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới; 13 quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung, thay thế về giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Giao thông vận tải.
Kinh tế trang trại đóng góp vào sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp TPHCM (07/10/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP của Chính phủ về kinh tế trang trại trên địa bàn TP.
Kiểm tra tiến độ triển khai nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn TPHCM (07/10/2021)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch kiểm tra tiến độ triển khai nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn TPHCM.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021 (07/10/2021)
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; các tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí khi thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021.
Cắt giảm, đơn giản hóa nhiều TTHC lĩnh vực y tế (05/10/2021)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2021 (02/09/2021)
Quy định mới về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng; giảm 50% phí giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng đến 30/6/2022; thay đổi cách xếp loại học sinh trong năm học mới;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2021.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2021 (04/08/2021)
Điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng; quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; các biện pháp áp dụng trong tình huống khẩn cấp về thiên tai; chính thức bãi bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho công chức hành chính… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2021.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2021 (02/07/2021)
Nhiều thay đổi về chính sách ưu đãi với người có công, tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng từ 1/7/2021, quy định giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp... là những chính sách mới có hiệu lực từ 1/7/2021.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2021 (04/06/2021)
Quy định mới về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet; điều kiện hoạt động của trung tâm, doanh nghiệp dịch vụ việc làm; tổ chức, cá nhân được phép khai thác, sử dụng thông tin bảo hiểm của mình... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2021.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới (28/05/2021)
(HCM CityWeb) – Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới.
Xem theo ngày:
Xem