title THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020 (05/10/2020)
Quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác; tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường trong vận chuyển hàng không; đối tượng, điều kiện mua hàng miễn thuế; quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020.
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật về hộ tịch (05/10/2020)
(HCM CityWeb) – Sáng 4/10, HĐND TPHCM phối hợp với Đài Truyền hình TPHCM (HTV) tổ chức chương trình Lắng nghe và trao đổi với chủ đề “Công tác cải cách hành chính về hộ tịch – Thực trạng và giải pháp”. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phạm Đức Hải điều hành chương trình.
Quý I/2021: Dự kiến công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở, quận, huyện (22/09/2020)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện năm 2020 dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần của các sở, quận, huyện.
Phê duyệt 16 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Thông tin và Truyền thông (22/09/2020)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã phê duyệt 16 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Thông tin và Truyền thông.
Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2021 (18/09/2020)
(HCM CityWeb) - Theo báo cáo của UBND TP về tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP, dự kiến đến cuối năm 2020, 56/56 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4/5 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Từ 1/10: Tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (16/09/2020)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn TP.
Đẩy mạnh khảo sát, đánh giá sự hài lòng về phục vụ của cơ quan hành chính (16/09/2020)
(HCM CityWeb) - Về nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trong 3 tháng cuối năm 2020, UBND TP vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao triển khai, thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2020, đặc biệt lưu ý đẩy mạnh công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên toàn địa bàn TP; đẩy mạnh công tác vận động người dân tham gia đánh giá sự hài lòng cũng như công khai mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp tại cơ quan, đơn vị.
Phấn đấu giảm ít nhất 30% thời gian xử lý hồ sơ công việc (07/09/2020)
(HCM CityWeb) - Để đẩy nhanh kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, UBND TP đã yêu cầu các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xem việc thúc đấy giải ngân kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm; duy trì họp giao ban công tác giải ngân đầu tư công 1 tuần/lần để rà soát, giải quyết khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.
Phấn đấu giảm ít nhất 30% thời gian xử lý hồ sơ công việc (07/09/2020)
(HCM CityWeb) - Để đẩy nhanh kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, UBND TP đã yêu cầu các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xem việc thúc đấy giải ngân kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm; duy trì họp giao ban công tác giải ngân đầu tư công 1 tuần/lần để rà soát, giải quyết khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020 (07/09/2020)
Quy định mới về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại; mang thai hộ vì mục đích thương mại bị phạt từ 5-10 triệu đồng; giáo viên được nghỉ hè 8 tuần; quy định mới về mức hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp; quy định mới về chế độ làm việc của giảng viên đại học... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020.
Xem theo ngày:
Xem