title THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020 (07/09/2020)
Quy định mới về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại; mang thai hộ vì mục đích thương mại bị phạt từ 5-10 triệu đồng; giáo viên được nghỉ hè 8 tuần; quy định mới về mức hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp; quy định mới về chế độ làm việc của giảng viên đại học... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2020.
Công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 (03/09/2020)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.
Phấn đấu đạt 100% các xã vùng nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn nâng cao (31/08/2020)
(HCM CityWeb) - Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP giai đoạn 2020 – 2025, hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, TP sẽ tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong điều kiện mới; thông tin, tuyên truyền về xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, về kết quả thực hiện phong trào thi đua “Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, về những thành tựu và kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới; phản ánh những khó khăn, vướng mắc và những bất cập, tồn tại trong quá trình triển khai Chương trình.
Phê duyệt thêm 41 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc 2 đơn vị (17/08/2020)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã phê duyệt 17 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp; 24 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Phân cấp cho UBND quận-huyện tổ chức quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước (17/08/2020)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa quyết định phân cấp cho UBND các quận-huyện tổ chức quản lý đối với hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước, bao gồm phương tiện thuộc diện không phải đăng ký, đăng kiểm tại vùng nước được UBND TP công bố (vùng 2) trong phạm vi quản lý của địa phương; thực hiện việc đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước có sức chở không quá 5 người theo khoản 1 Điều 3 Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 5/6/2019 cho tổ chức, cá nhân có hộ khẩu thường trú, đăng ký tạm trú hoặc có trụ sở đóng trên địa bàn quản lý.
Năm 2020: TPHCM phấn đấu nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành đạt điểm cao nhất về PAPI (13/08/2020)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Nội vụ nghiên cứu giải pháp đã trao đổi tại Hội nghị trực tuyến Trao đổi giải pháp nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) vừa qua, để có kế hoạch cải thiện PAPI của TP trong năm 2020 và nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành đạt điểm cao nhất.
Văn phòng UBND TP đưa 72 thủ tục hành chính liên thông vào kiểm soát theo ISO (05/08/2020)
(HCM CityWeb) - Tại cuộc họp đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2020, Chánh Văn phòng UBND TP đã giao Ban Điều hành ISO Văn phòng trong thời gian tới, tham mưu đề xuất để đưa lần lượt 72 thủ tục hành chính liên thông vào kiểm soát theo ISO.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020 (04/08/2020)
Lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; quy định chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; quy định mới về thu phí điện tử không dừng; thêm 05 trường hợp được miễn lệ phí môn bài;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020.
Thứ 5, Ngày 10/09/2020 (04/08/2020)
Lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; quy định chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ; quy định mới về thu phí điện tử không dừng; thêm 05 trường hợp được miễn lệ phí môn bài;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2020.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước (03/08/2020)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã phê duyệt Đề án “Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử gắn với đành giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính”.
Xem theo ngày:
Xem