title THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 (11/11/2022)
(HCM CityWeb) – Sáng 11/11, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025, đẩy mạnh xây dựng hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, nhiệm vụ triển khai hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Co.opmart khởi động sớm mùa “Shopping Season” với 6.500 mặt hàng giảm giá 65% (10/11/2022)
(HCM CityWeb) - Hưởng ứng chương trình “Shopping Season” của Sở Công thương TPHCM, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) triển khai chương trình khuyến mãi “Chạm đỉnh mùa sale – Gì cũng giảm” trên Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food... từ ngày 10 đến 23/11, sẽ có 6.500 mặt hàng thiết yếu được giảm giá đến 65%. Kênh mua sắm trực tuyến của Saigon Co.op cũng tung 65.000 deal “hời” mua 1 tặng 1, giảm giá 50%…
Các cơ quan, đơn vị rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao năm 2022 (08/11/2022)
(HCM CityWeb) – Văn phòng UBND TPHCM đã có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính TP Võ Văn Hoan tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính TP quý III năm 2022.
Triển khai thực hiện Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt (07/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn TPHCM.
Phê duyệt 1 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND phường, xã, thị trấn (07/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND phường, xã, thị trấn.
Phê duyệt 6 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND TP Thủ Đức và quận, huyện (07/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã phê duyệt 6 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức.
Phê duyệt 13 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp (07/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã phê duyệt 12 quy trình nội bộ mới lĩnh vực Thừa phát lại và 1 quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung về giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tư pháp.
Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức (03/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức TPHCM giai đoạn 2022-2030”.
Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn TPHCM (03/11/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn TPHCM.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2022 (03/11/2022)
Từ 1/11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường không còn 4 Tổng cục; 3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương CBCCVC Nhà nước quy định; hướng dẫn sử dụng kinh phí bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2022.
Xem theo ngày:
Xem