title Tin tức

Tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm hoạt động của Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền TP (18/08/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm hoạt động của Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền Thành phố.
Phê duyệt 13 quy trình nội bộ giải quyết TTHC (17/08/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định phê duyệt 13 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của UBND TP, Chủ tịch UBND TP.
Tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày (17/08/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức về tiếp tục thực hiện tiếp và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong ngày.
Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn TP (17/08/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 5/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và chống ùn tắc giao thông (UTGT) giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn TPHCM.
Triển khai các giải pháp quản lý điều hành giá các tháng cuối năm 2022 (16/08/2022)
(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có văn bản gửi các Sở - ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện về triển khai các giải pháp quản lý điều hành giá các tháng cuối năm 2022 trên địa bàn TP.
Xem theo ngày:
Tìm