title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Đánh giá, xây dựng, tái cấu trúc quy trình để duy trì, đồng bộ các thủ tục hành chính có thể tiếp nhận và giải quyết trong 1 ngày làm việc
Thứ tư, 21/09/2022, 16:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nói riêng trên địa bàn TP, phát huy những kết quả tích cực trong thực hiện Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết TTHC ngay trong ngày” trên địa bàn TP; UBND TPHCM đã có văn bản về việc đánh giá, xây dựng, tái cấu trúc quy trình để thực hiện duy trì, đồng bộ các TTHC có thể tiếp nhận và giải quyết trong 1 ngày làm việc.

Theo đó, đối với các sở, ban, ngành đang triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong ngày làm việc theo Danh mục ban hành kèm theo Công văn số 2832/UBND-KSTT ngày 12/8/2022 của UBND TP trong phạm vi lĩnh vực phụ trách, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức rà soát, đánh giá các TTHC trong Danh mục để đề xuất thực hiện duy trì, đồng bộ rút ngắn thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trong 1 ngày làm việc, bảo đảm tính khả thi khi tổ chức triển khai thực hiện.

Tổ chức triển khai rà soát, tái cấu trúc quy trình nội bộ giải quyết TTHC đối với những thủ tục rút ngắn thời gian tiếp nhận và giải quyết trong 1 ngày làm việc.

Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành: Sở, ban, ngành phụ trách lĩnh vực chủ trì rà soát, tái cấu trúc quy trình nội bộ, hoàn chỉnh hồ sơ, trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt quy trình nội bộ.

Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, huyện, TP Thủ Đức, xã, phường, thị trấn: Sở, ban, ngành phụ trách lĩnh vực, chủ trì, phối hợp với UBND quận, huyện, TP Thủ Đức tổ chức triển khai việc rà soát, tái cấu trúc quy trình nội bộ đối với những TTHC rút ngắn thời gian tiếp nhận và giải quyết trong 1 ngày làm việc, hoàn chỉnh hồ sơ, trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa