title Thông tin chỉ đạo điều hành

Đổi tên Quỹ Chăm sóc người cao tuổi TP
Thứ năm, 24/11/2022, 16:05 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định đổi tên Quỹ Chăm sóc người cao tuổi TP thành Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi TPHCM và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi TP.

Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi TPHCM là Quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ, chăm sóc cho người cao tuổi, gia đình và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn, yếu thế cần sự trợ giúp của xã hội. Thúc đẩy và phát huy vai trò người cao tuổi tham gia phát triển trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học và phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông thôn, không vì mục tiêu lợi nhuận, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi TPHCM có tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Fund for Care and Promotion of the Elderly; tên viết tắt HOCEF.

Trụ sở Quỹ đặt tại số 55 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa