title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Bãi bỏ 4 TTHC lĩnh vực chất thải rắn, tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Thứ sáu, 18/11/2022, 11:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành quyết định công bố bãi bỏ 4 thủ tục hành chính lĩnh vực chất thải rắng và tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng UBND TP tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.

Minh Thư  

Tin mới hơn
Tin đã đưa