title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số
Thứ tư, 11/01/2023, 16:15 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của TPHCM.

Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của TPHCM (Digital Transformation Index) để theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các sở, ban ngành, các địa phương và TPHCM trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số; phục vụ hoạt động thông tin báo cáo về hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn TP; giúp UBND TP, Ban chỉ đạo chuyển đổi số TP và lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo, đôn đốc, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo đó, Bộ chỉ số đánh giá các cơ quan nhà nước cấp Sở, ngành thuộc TP HCM gồm 6 chỉ số chính, 32 chỉ số thành phần, thang điểm 330; bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của UBND thành phố Thủ Đức và UBND các quận, huyện gồm 9 chỉ số chính, 51 chỉ số thành phần, thang điểm 690.

Xem nội dung chi tiết tại đây.

NTCN

Tin mới hơn
Tin đã đưa