title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Ban hành Chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn TPHCM đến năm 2025
Thứ bảy, 14/05/2022, 15:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn TPHCM đến năm 2025.

Kế hoạch nhằm tạo động lực chuyển biến tích cực trong nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp, chất lượng và hiệu quả đào tạo; đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực ở các lĩnh vực trọng điểm của TP; xây dựng và quản lý mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, đa dạng về loại hình đào tạo và trình độ đào tạo; nâng cao chất lượng đào tạo các cấp trình độ trong giáo dục nghề nghiệp; xây dựng các giải pháp đào tạo nghề chất lượng cao, đào tạo gắn với nhu cầu của xã hội, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Kế hoạch cũng nhằm đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, nhất là nhân lực có tay nghề cao nhằm nâng tầm kỹ năng lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia; nâng tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo đến cuối năm 2025 đạt 87% trong tổng số lao động đang làm việc.

NDH

Tin mới hơn
Tin đã đưa