title Thông tin chỉ đạo điều hành

Ban hành Danh mục tên gọi và số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận trên địa bàn TP
Thứ năm, 22/07/2021, 16:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định ban hành Danh mục tên gọi và số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận trên địa bàn TP.

Theo đó, các cơ quan này bao gồm: Phòng Nội vụ; Phòng Tư pháp; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Y tế; Phòng Kinh tế; Phòng Quản lý đô thị; Thanh tra; Văn phòng Ủy ban nhân dân.

Nguyên tắc tổ chức; vị trí và chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn; chế độ làm việc và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP, Nghị định số 33/2021/NĐ-CP, quy định của các Bộ, ngành có liên quan và quy định của UBND TP.

UBND TP giao Chủ tịch UBND quận quyết định thực hiện việc sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn nói trên; chịu trách nhiệm xây dựng và phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận trên cơ sở Quy chế (mẫu) sau khi UBND TP ban hành.

Tố Dung

Tin mới hơn
Tin đã đưa