title Thông tin chỉ đạo điều hành

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ
Thứ sáu, 04/06/2021, 16:52 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực trên địa bàn TP nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực, bảo đảm sự quản lý thống nhất của UBND TP, phát huy tính chủ động, trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của sở, ngành, TP Thủ Đức và quận - huyện.

Kế hoạch cũng nhằm thực hiện phân cấp hợp lý về quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ với UBND TP; bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất của Chính phủ, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của các địa phương; xây dựng Chính phủ điện tử và hội nhập quốc tế.

MCNT

Tin mới hơn
Tin đã đưa