title Thông tin chỉ đạo điều hành

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ TPHCM
Thứ tư, 21/09/2022, 10:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ TPHCM.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/10/2022 và thay thế Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 19/6/2020.

Xem Quy định tại đây.

NTCN

Tin mới hơn
Tin đã đưa