title Thông tin chỉ đạo điều hành

Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cao su – nhựa TPHCM giai đoạn 2022-2025
Thứ ba, 20/09/2022, 11:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cao su – nhựa TPHCM giai đoạn 2022-2025.

Kế hoạch nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới; tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cao su – nhựa của TP; gia tăng đóng góp của các ngành công nghiệp trọng yếu vào tăng trưởng kinh tế của TP.

Kế hoạch cũng nhằm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các đề án, dự án trong Kế hoạch phát triển ngành làm cơ sở tham mưu, đề xuất UBND TP ban hành các chính sách ưu đãi phát triển ngành cao su – nhựa trên địa bàn TP.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa