title Thông tin chỉ đạo điều hành

Giải thể Bệnh viện Hồi sức COVID-19 trực thuộc Sở Y tế
Thứ sáu, 13/05/2022, 11:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Ngày 11/5, UBND TPHCM đã ban hành quyết định giải thể Bệnh viện Hồi sức COVID-19 trực thuộc Sở Y tế (được thành lập theo Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND TPHCM) kể từ ngày 1/4/2022.

Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19 trong công tác giải thể Bệnh viện; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn Bệnh viện giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện việc giải thể theo quy định.

Bệnh viện Ung bướu trực thuộc Sở Y tế phụ trách quản lý, lưu trữ toàn bộ tài liệu, hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động chuyên môn, quản lý của Bệnh viện Hồi sức COVID-19.

Minh Thư

 

 

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa