title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
Thứ năm, 15/09/2022, 14:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Sáng 15/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn

Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương, một số doanh nghiệp; tại điểm cầu TPHCM có Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi, lãnh đạo các Sở - ngành TP.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những thành tố cấu thành quan trọng của đột phá thể chế phát triển (một trong ba đột phá chiến lược), trong đó tập trung cải cách TTHC, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh; chú trọng tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Quan điểm là lấy người dân, doanh nghiệp vừa là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của cải cách hành chính.

CCHC luôn được Đảng, Nhà nước xác định là khâu quan trọng nhằm xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước.

Hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành là công cụ quan trọng trong đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại; trụ cột quan trọng trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Để thực hiện thành công nhiệm vụ quan trọng này rất cần có đổi mới về nhận thức, tư duy lẫn hành động của người dân, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta có những bước tiến quan trọng trong CCHC, nhất là cải cách TTHC; khơi dậy và huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp. "Cải cách hành chính là một nguồn lực, động lực phát triển", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng cho biết, mục đích của Hội nghị hôm nay nhằm đánh giá một cách tổng thể, khách quan, toàn diện, sâu sắc các nhiệm vụ được triển khai về thúc đẩy cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp thời gian qua của Chính phủ và chính quyền các cấp; kết quả đạt được, những việc chưa làm được; chỉ rõ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm; đề ra định hướng, giải pháp và nhiệm vụ cụ thể từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo, bảo đảm thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế nhằm triển khai có hiệu quả, thực chất công tác này.

TPHCM tập trung khắc phục các hạn chế trong công tác CCHC

Phát biểu từ điểm cầu TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết TPHCM sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 cũng như các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo của Văn phòng Chính phủ, nhất là khắc phục có hiệu quả các hạn chế.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu

Chủ tịch UBND TP nêu cụ thể các hạn chế, đó là cung cấp dịch vụ công trực tuyến và giải quyết TTHC trên môi trường mạng thì TP đạt thấp. Lý do là TP chưa hoàn thiện được Cổng Dịch vụ công của TP kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, TP đang tập trung quyết liệt để tháng 10 hoàn thiện Cổng Dịch vụ công TP kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Một lý do nữa là khối lượng hồ sơ của TP rất lớn, 6 tháng chỉ đạt tỷ lệ 34,13% nhưng khối lượng là 2,2 triệu hồ sơ.

Đối với Đề án 06, TP đã tập trung triển khai và Bộ Công an chỉ đạo chặt chẽ nhưng do quy mô, khối lượng lớn nên tiến độ có hơi chậm.

Thông tin một số kết quả công tác CCHC của TP, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết từ năm 2021 và năm nay, TP đã thí điểm triển khai tháng hành động tiếp nhận và giải quyết TTHC trong ngày và đến nay kết quả rất tốt. Từ kết quả này, TP chỉ đạo các sở - ngành, địa phương tiếp tục phát huy từ nay đến cuối năm. TP hiện đang rà soát các danh mục các TTHC từ đây về sau sẽ giải quyết trong ngày để triển khai thường xuyên.

Nhiều mô hình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ CCHC tại các sở - ngành, địa phương đã được triển khai tốt như: Sở Tài nguyên và Môi trường TP liên thông dữ liệu địa chính và thuế để làm nghĩa vụ tài chính về đất đai, công bố dữ liệu nền về đất đai.

TP cũng theo dõi tiếp nhận và kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân thông qua Tổng đài 1022; cập nhật 50 chỉ tiêu và phấn đấu đến cuối năm sẽ cập nhật đầy đủ 110 chỉ tiêu theo Quyết định 54 của Thủ tướng.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP kiến nghị các Bộ - ngành cần có sự thống nhất về quy chế, quy định, quy trình; cơ sở dữ liệu và hạ tầng để địa phương dễ thực hiện; đẩy nhanh đơn giản hóa TTHC để địa phương có thể cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 và liên thông điện tử giữa các cá nhân, tổ chức dễ thực hiện; nên có 1 nền tảng thanh toán điện tử chung.

Chủ tịch UBND TP cũng kiến nghị khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thì cần đa dạng hình thức, cách thức thực hiện và thành phần số lượng hồ sơ để cá nhân và tổ chức cũng như cơ quan hành chính nhà nước giải quyết có thể lựa chọn.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa