title Thông tin chỉ đạo điều hành

Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua “Doanh nghiệp, Doanh nhân đồng hành cùng Thành phố đổi mới - phát triển” giai đoạn 2017 – 2022
Thứ bảy, 17/09/2022, 10:05 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua “Doanh nghiệp, Doanh nhân đồng hành cùng Thành phố đổi mới - phát triển” giai đoạn 2017 - 2022 trên địa bàn TP.

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp, Doanh nhân đồng hành cùng Thành phố đổi mới - phát triển” giai đoạn 2017 - 2022 trên địa bàn TP; đánh giá những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, đưa ra những biện pháp, giải pháp khắc phục để tiếp tục
thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Hội nghị cũng nhằm lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng; qua đó, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

Thời gian dự kiến tổ chức hội nghị: trong tháng 10/2022, địa điểm: Hội trường UBND TP.

Minh Thư

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa