title Kinh tế - đô thị

Hướng dẫn tổ chức lưu thông cho các phương tiện vận chuyển các mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Thứ hai, 14/06/2021, 10:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Sở Giao thông vận tải TPHCM đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức lưu thông cho các phương tiện vận chuyển các mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.

Căn cứ Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30/5/2021 của UBND TPHCM về việc triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TPHCM; căn cứ Công văn số 5627/SGTVT-KT ngày 2/6/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc hướng dẫn tổ chức lưu thông cho các phương tiện vận chuyển các mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19;

Trong trường hợp UBND TPHCM có chủ trương tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sắp tới, nhằm tiếp tục phối hợp, triển khai kịp thời trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vận chuyển các mặt hàng thiết yếu lưu thông trong khu vực nội đô TP để phục vụ công tác nêu trên, Sở Giao thông vận tải đề nghị Sở Công thương tiếp tục phổ biến và thông báo rõ đến các doanh nghiệp tham gia chương trình thực hiện đầy đủ các thủ tục đề nghị tổ chức lưu thông tạm thời theo như hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 5627/SGTVT-KT ngày 2/6/2021.

Đối với các phương tiện của một số doanh nghiệp đã được Sở Giao thông vận tải xem xét tổ chức lưu thông tạm thời trong giai đoạn từ ngày 31/5 đến ngày 14/6/2021, đề nghị các doanh nghiệp khi có nhu cầu tiếp tục hoạt động có công văn đề nghị xem xét tổ chức giao thông tạm thời cho một số phương tiện lưu thông trong khu vực nội đô thành phố có nêu rõ: mục đích lưu thông (Vận chuyển các mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng chông dịch bệnh Covid-19), lộ trình, loại phương tiện (biển số, tải trọng…), cam kết của cá nhân/tổ chức đề nghị gửi Sở Giao thông vận tải xem xét, trong đó kèm theo các Giấy nhận diện phương tiện đã được cấp (mẫu giấy khổ A4, màu hồng).

Trong quá trình hoạt động, đề nghị Sở Công thương lưu ý đối với các doanh nghiệp hướng dẫn, quán triệt các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện phải thực hiện:

- Lưu thông đúng lộ trình và mục đích nêu trên;

- Phải tuân thủ nội dung cho phép và các quy định khác của pháp luật về giao thông đường bộ;

- Phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế (chú ý đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển và bốc dỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên).

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa