title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông TPHCM giai đoạn 2022-2025
Thứ hai, 22/08/2022, 15:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông TPHCM giai đoạn 2022-2025.

Kế hoạch nhằm đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực an toàn thông tin nhằm góp phần triển khai thành công Chương trình chuyển đổi số của Thành phố, phát triển Thành phố hướng tới Thành phố số, nền kinh tế - xã hội số và nâng cao uy tín, xếp hạng quốc tế của TPHCM về an toàn thông tin theo chuẩn quốc tế.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo các cấp, các ngành, cả trong khu vực công và khu vực tư để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số. Phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số của Thành phố. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực tại TPHCM.

Phát triển đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông chuyên nghiệp cả về số lượng và đảm bảo đáp ứng các chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông quốc tế, đảm bảo chất lượng, đồng bộ, tạo sự chuyển dịch về cơ cấu theo hướng tăng nhanh tỷ lệ nguồn nhân lực có trình độ cao.

Kế hoạch cũng nhằm tập trung đào tạo kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho cán bộ, công chức và nghiệp vụ cho cán bộ công chức chuyên trách về công nghệ thông tin và truyền thông của sở, ban, ngành Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức, UBND các quận - huyện, phường - xã - thị trấn.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa