title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Đo lường chất lượng hoạt động và cung cấp một số dịch vụ công ích trên địa bàn TP giai đoạn 2022 - 2025
Thứ ba, 14/06/2022, 14:50 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch “Đo lường chất lượng hoạt động và cung cấp một số dịch vụ công ích trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022 - 2025”.

Kế hoạch nhằm đo lường sự hài lòng của người dân trên một số lĩnh vực dịch vụ công ích nhằm đánh giá khách quan chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ; tạo cơ sở tham khảo khách quan, khoa học nhằm hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng dịch vụ nắm bắt yêu cầu, mong muốn của người dân để có những biện pháp cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân.

Phạm vi thực hiện giới hạn trong việc cung ứng các dịch vụ: thu gom, vận chuyển xử lý rác thải đô thị; thoát nước đô thị; cung cấp điện; cung cấp nước sạch; vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, đường sắt đô thị trên địa bàn TP.

Công tác điều tra xã hội học được thực hiện hàng năm cho giai đoạn 2022 - 2025. Đối với dịch vụ đường sắt đô thị sẽ tiến hành triển khai đo lường khi dịch vụ này được cung ứng chính thức và phổ biến trên địa bàn TP.

Về tiêu chí đo lường, áp dụng 5 tiêu chí cơ bản để đánh giá sự hài lòng của người dân về chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ công ích của các đơn vị cung cấp dịch vụ gồm:

- Tiếp cận dịch vụ: đánh giá sự dễ dàng trong việc tìm hiểu, đăng ký sử dụng, nắm bắt thông tin về dịch vụ, sự thuận lợi, tính sẵn sàng của hệ thống giao dịch trực tiếp/trực tuyến khi người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ.

- Công cụ/phương tiện cung cấp dịch vụ: đánh giá khả năng đáp ứng về các điều kiện vật chất, trang thiết bị, dụng cụ chuyên môn của đơn vị để phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ có liên quan của người dân.

- Thái độ phục vụ: đánh giá tính chuyên nghiệp, sự đồng cảm và thái độ phục vụ của nhân viên trực tiếp thực hiện dịch vụ/giao tiếp với khách hàng.

- Chất lượng/kết quả cung cấp dịch vụ: đánh giá chất lượng dịch vụ mà người dân được cung cấp và các khoản chi phí phát sinh.

- Tiếp nhận kiến nghị và phản hồi: đánh giá tính sẵn sàng trong tiếp nhận và giải quyết thấu đáo các ý kiến đóng góp, phản ánh của người dân và các vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ công ích.

Mỗi tiêu chí được đánh giá thông qua các câu hỏi thành phần có nội dung phù hợp với tiêu chí và có sự thay đổi về số lượng câu hỏi cũng như nội dung hỏi sao cho phù hợp với từng dịch vụ tương ứng.

Minh Thư

Tin mới hơn
Tin đã đưa