title Kinh tế - đô thị

Khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị
Thứ hai, 16/01/2023, 16:12 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 16/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hương, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo phân công của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tham luận một số nội dung tại hội nghị.

Theo ông Lê Minh Khái, ngay sau hội nghị,  Ban cán sự Đảng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong cả nước, đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TPHCM tập trung nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, toàn diện các nội dung Nghị quyết. Trong đó chú trọng một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, phải thống nhất, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại của Thành phố như đã được Bộ Chính trị xác định tại Nghị quyết số 31-NQ/TW.

Hai là, xác định việc xây dựng và phát triển TPHCM văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị với phương châm: "Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh". Đây cũng chính là một trong 3 quan điểm quan trọng tại Nghị quyết số 31-NQ/TW.

TPHCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, vì vậy, các Ban, Bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương khác trong cả nước cần có trách nhiệm chung trong việc xây dựng cơ chế, chính sách cũng như hỗ trợ nguồn lực phù hợp để Thành phố phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Liên quan đến ngân sách, thời gian qua, Thành phố cũng như một số chuyên gia cũng đã kiến nghị điều chỉnh tăng tỷ lệ điều tiết của ngân sách trung ương cho Thành phố nhằm tương xứng hơn với vai trò động lực và đóng góp vào thu NSNN của Thành phố (trong giai đoạn 2011-2016, tỷ lệ này là 23%, đến giai đoạn 2017-2021 tỷ lệ này là 18%).

Tuy nhiên, qua tổng kết, đánh giá thời gian vừa qua, mặc dù thu NSNN của chúng ta tăng, đạt và vượt dự toán song thu của NSTW không bảo đảm được vai trò chủ đạo như quy định trong Hiến pháp, pháp luật về NSNN, tỷ trọng thu NSTW trong tổng thu NSNN đã giảm nhanh, từ mức 75% năm 2000 xuống còn 61,8% năm 2011 và đến năm 2020 chỉ còn 52,2%.

Trong bối cảnh đó, tiếp thu ý kiến của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như của nhiều chuyên gia, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính cân đối, tính toán và đã điều chỉnh lại tỷ lệ điều tiết của Ngân sách Trung ương cho Thành phố lên 21% cho năm 2022 và giai đoạn 2023-2025.

Ba là, khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị với lộ trình thực hiện, phân công nhiệm vụ và các mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng gắn với việc định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện từng năm.

Bốn là, khẩn trương xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, phổ biến thông tin về Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao, tiếp tục năng động, đổi mới, sáng tạo để thực hiện thắng lợi các mục tiệu, nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra.

 

Phát triển mạnh mẽ, toàn diện TPHCM theo đúng tinh thần Nghị quyết số 31-NQ/TW - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tham luận tại hội nghị triển khai Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị. Ảnh VGP


Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nêu rõ: Về phía Chính phủ, để phát triển mạnh mẽ, toàn diện TPHCM theo đúng tinh thần Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ để triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị; các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14.

Trong đó xem xét một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng như: Xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội và phân cấp cho TPHCM thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết công việc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặc thù của Thành phố, phát huy tính năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của Thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển Thành phố trong giai đoạn mới, tập trung là các lĩnh vực quản lý đầu tư; tài chính - ngân sách; quản lý đô thị, tài nguyên môi trường; quản lý văn hóa và trật tự xã hội; tổ chức, bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Hoàn thiện, ban hành và thực hiện đồng bộ các quy hoạch của TPHCM theo Luật Quy hoạch và các pháp luật có liên quan, nhất là quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; thực hiện đồng bộ các quy hoạch: Quy hoạch phát triển không gian ngầm, không gian xanh, không gian sông nước, không gian văn hóa, đặc biệt là khu vực trung tâm Thành phố, các khu đô thị mới, xung quanh các nhà ga Metro theo mô hình phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng.

Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và đầu tư xây dựng mới các công trình, dự án trọng điểm quốc gia về hạ tầng giao thông, thủy lợi, môi trường, đô thị trên địa bàn TPHCM. Ưu tiên hơn nữa nguồn lực đầu tư cho phát triển, bảo đảm kinh phí thực hiện các dự án lớn, quan trọng, nhất là các dự án đường Vành đai 3, Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đẩy mạnh việc liên kết, hợp tác với các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước cùng phát triển, đồng thời tích cực mở rộng quan hệ với các đối tác nước ngoài, tạo sự thống nhất và sức mạnh tổng hợp về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh cho Thành phố, cho mỗi địa phương, cho toàn vùng và cả nước.

Ban Cán sự Đảng Chính phủ tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp và với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự đồng lòng của Nhân dân, đặc biệt là của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống tốt đẹp và với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự đồng lòng của Nhân dân, đặc biệt là của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị sẽ sớm phát huy hiệu quả, đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước ta vững bước tiến lên trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

 

 

 

 

 

 

NTH (tổng hợp)

Tin mới hơn
Tin đã đưa