title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Kho bạc Nhà nước TPHCM tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
Thứ bảy, 07/01/2023, 08:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) - Chiều 6/1, Kho bạc Nhà nước (KBNN) TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, KBNN TP đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng, phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm được giao. Cụ thể, đơn vị đã tập trung tuyên truyền đến tổ chức, người dân nộp thuế bằng phương thức điện tử, không dùng tiền mặt qua hệ thống nộp thuế điện tử của cơ quan Thuế, Hải quan, nộp qua tài khoản chuyên thu của KBNN, nộp thuế, phí, lệ phí và nộp phạt vi phạm hành chính qua Cổng dịch vụ công Quốc gia. Qua đó, kết quả thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP đến ngày 28/12/2022 là 471.562 tỷ đồng, đạt 121,90% dự toán, tăng 21,16% so với cùng kỳ. KBNN TP cũng duy trì kết quả 100% đơn vị đăng ký tham gia dịch vụ công trực tuyến KBNN, tiếp nhận và giải quyết 100% hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (trừ các giao dịch thuộc phạm vi bí mật Nhà nước). Ngoài ra, KBNN cũng thực hiện hiệu quả mô hình phòng họp không giấy, số hóa hồ sơ kiểm soát, duy trì khảo sát khách hàng qua trang thông tin điện tử… Những kết quả đạt được của đơn vị đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành tài chính trong lĩnh vực quản lý điều hành tài chính - ngân sách năm 2022.

Năm 2023, KBNN TP xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm: tổ chức quản lý quỹ ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của pháp luật, tăng cường quản lý chi tiêu công trên địa bàn TP; Thực hiện công tác kế toán, thanh toán, công tác tổng hợp lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, lập báo cáo tài chính nhà nước TPHCM đúng quy định. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, triển khai chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2023. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ; Quản lý tài sản, tài chính, xây dựng cơ bản nội ngành hiệu quả, đạt dự toán…

Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Quang Vinh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Quang Vinh biểu dương những kết quả đạt được của KBNN TP trong năm 2022 và yêu cầu đơn vị trong năm 2023 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Quang Vinh đề nghị toàn thể KBNN TP tranh thủ cao sự lãnh đạo chỉ đạo của chính quyền địa phương, tổ chức tốt dự toán thu chi NSNN năm 2023, kiểm soát chi bảo đảm chi chặt chẽ đúng tiêu chuẩn chế độ định mức, tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Bên cạnh đó, KBNN TP  cần nâng cao cải cách hành chính gắn với hiện đại hóa cũng như bảo đảm an toàn tài sản; giữ vững đoàn kết thống nhất, làm tốt công tác cán bộ, đào tạo quy hoạch luân chuyển công tâm khách quan đúng người đúng việc, nâng cao và quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người lao động đơn vị.

Dịp này, KBNN TPHCM tổ chức lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của UBND TP; Cờ thi đua của Bộ Tài chính; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể và cá nhân.

Giám đốc Sở Tài Chính TP Lê Duy Minh trao Cờ thi đua của UBND TP và Cờ thi đua của Bộ Tài Chính cho các đơn vị

 

Thanh Mai

Tin mới hơn
Tin đã đưa