title Thông tin chỉ đạo điều hành

Kiện toàn Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TPHCM năm 2023
Thứ sáu, 17/03/2023, 08:36 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã có Thông báo về việc kiện toàn Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TPHCM năm 2023.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng là ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp; 3 Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Văn Vũ, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Nguyễn Ngọc Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Phan Kiều Thanh Hương; 38 Ủy viên.

Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ quy định tại Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành, Quy chế hoạt động của Hội đồng TP, Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm và các chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể của UBND TP, Hội đồng TP.

Minh Thư

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa