title 3 Chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm

Năm 2021: TPHCM cung cấp 805 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Thứ năm, 28/07/2022, 11:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

(HCM CityWeb) – Năm 2021, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được các đơn vị tại TPHCM cung cấp cho người dân, doanh nghiệp trên các lĩnh vực là 805 dịch vụ công (DVC), trong đó mức độ 3 là 454 DVC, mức độ 4 là 351 DVC.

Trong số này, sở - ban - ngành có 273 DVC mức 3 và 249 mức 4; UBND cấp huyện có 158 mức 3 và 97 mức 4; UBND cấp xã có 23 mức 3 và 5 mức 4.

Thực hiện chuẩn hóa quy trình thủ tục, rà soát, đánh giá, lựa chọn các thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện đưa vào cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3, 4, Chủ tịch UBND TP đã ban hành quyết định phê duyệt 403 DVC trực tuyến mức độ 3, 4 cung cấp năm 2021-2022. Trong đó có 107 DVC mức 3 và 296 DVC mức 4; sở - ban - ngành có 85 mức 3 và 237 mức 4; UBND cấp huyện có 7 mức 3 và 43 mức 4; UBND cấp xã có 15 mức 3 và 16 mức 4.

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 12/5/2022 của UBND TP, Văn phòng UBND TP đã triển khai đến các đơn vị việc rà soát, cập nhật, đề xuất TTHC đủ điều kiện cung cấp DVC trực tuyến và TTHC không phát sinh hồ sơ trong 3 năm liên tục.

Văn phòng UBND TP đã phối hợp với các sở - ban - ngành tham mưu Chủ tịch UBND TP phê duyệt 1.308 quy trình nội bộ của 3 cấp.

Về tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa TTHC, Văn phòng UBND TP đã tham mưu UBND TP ban hành Phương án tái cấu trúc, đơn giản hóa TTHC để cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Minh Thư  

 

Tin mới hơn
Tin đã đưa